om værket

Andelsselskabet Gaarslev Vandværk blev stiftet 8. marts 1938, og begyndte at levere vand til forbrugerne i efteråret 1938. Det viste sig ret hurtigt, at også Høll/Hvidbjerg området var interesseret i, at blive forsynet med vand fra Gaarslev Vandværk.

De første forsyningsledninger til dette område blev lagt i 1940. Det var i første omgang primært til de fastboende i området, men den hastige udbygning af sommerhusområdet gjorde, at sommerhusejerne snart udgjorde halvdelen af selskabet, og kom nu til at hedde Andelsselskabet Gaarslev-Hvidbjerg Vandværk.

Ved generalforsamlamlingen i foråret 2008 har selskabet ændret navn til Gaarslev Vandværk.

 

 

                    BILD2556.JPG